Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy:

Do 14 dnů od obdržení nákupu nebo v případě služeb od uzavření smlouvy může kupující (spotřebitel) odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí Prodávající všechny platby obdržené od Kupujícího (vrácení nákladů na dopravu až do částky odpovídající nejlevnější volbě dostupné v nabídce)

Chcete-li odstoupit od smlouvy uzavřené na stránkách Guliwerkids.pl, musíte zaslat příslušné prohlášení prodejce na adresu guliwerkids@gmail.com. Kupující může využít odstoupení modelu z následující smlouvy. Balík by měl být zaslán na adresu

CzechLogistic - GULIWERKIDS.PL
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice

Formulář výjimky (toto prohlášení by mělo být vyplněno a odesláno pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

[adresa prodávajícího]
I [jméno, příjmení kupujícího] sděluje o odstoupení od kupní smlouvy z následujících položek: [názvy zakoupených položek], sériové číslo od ......
Datum uzavření smlouvy je [datum], datum přijetí [datum].
Jméno a příjmení: [jméno a příjmení kupujícího]
Adresa: [adresa kupujícího]
Datum: [datum odebrání]
Podpis: [pouze pokud je formulář předložen v papírové verzi]

Náklady na splacení v případě stažení:
V případě odstoupení od smlouvy nese Prodávající náklady na vrácení Zboží.